Vad är meditation?

Uppdaterad:

Utdrag ur skrifter av Sri Chinmoy

Vad händer under meditation?

När vi mediterar, gör vi sinnet lugnt, tyst och stilla – utan tankar. Samtidigt måste vi vara helt vakna, så att alla störande tankar och önskningar kan stängas ute. När vi kan göra sinnet tyst och lugnt, kommer vi att känna att en ny skapelse gryr inom oss. När sinnet är helt stilla och hela vår existens blir ett tomt kärl, kan vår inre varelse åkalla och ta emot oändlig frid, sällhet och oändligt ljus. Detta är meditation.

Att meditera är som att föras till havets botten, där allt är lugnt och stilla. På ytan kan det finnas många vågor, men i sitt djup är havet inte påverkat. Där råder endast tystnad. När vi börjar meditera försöker vi först att nå vår egen inre existens – det vill säga havets botten. När sedan vågorna kommer från yttervärlden, förblir vi oberörda. Rädsla, oro, tvivel och allt världsligt tumult kommer att sköljas bort, därför att inom oss råder verklig frid. Tankar kan inte störa oss eftersom vårt sinne helt och hållet är frid, tystnad och enhet. Likt fiskarna i havet hoppar de och simmar, men lämnar inga spår. När vi är i vår högsta meditation känner vi att vi är havet och att havets djur inte kan störa oss. Vårt sinne är himlen och vårt hjärta är det oändliga havet. Detta är meditation.

Vilken nytta har vi av meditation?

Alla vill vara tillfredsställda, alla vill ha lycka. Utan lycka kan vi inte leva på jorden. En mångmiljonär, en rik man är olycklig eftersom hans pengar inte ger honom tillfredsställelse eller lycka. Utan lycka förblir han olycklig. Varför vill vi vara lyckliga? Eftersom vi vill vara tillfredsställda.

Meditation har två saker att erbjuda oss: självbehärskning och självförvandling. Dessa två går hand i hand. När vi mediterar, har vi omedelbart början till självbehärskning, och när vi har självbehärskning, ser vi att vi inte kan vårda fula eller ogudomliga tankar, vi kan inte stanna kvar i okunnighet längre.

Om vi vill ha sann frid, sann glädje, sann kärlek, måste vi meditera. Den så kallade frid vi känner i vårt dagliga liv är fem minuters frid efter tio timmars ängslan, oro och besvikelse. Det är bara genom meditation som vi kan få varaktig frid, gudomlig frid. Om vi mediterar själfullt på morgonen och känner frid under en kort stund, kommer denna frid att genomsyra hela vår dag. Om vi har mediterat klockan sex på morgonen, kommer vi ännu på kvällen att känna inre frid, inre glädje, inre ljus.

Hur ofta och hur länge ska jag meditera?

För att leda ett andligt liv, borde du meditera minst en gång per dag. Det är bäst att meditera tidigt på morgonen då stämningen fortfarande är lugn och fridfull.

Tänk i början inte ens på meditation. Bestäm en viss tidpunkt på dagen då du försöker att vara tyst och stilla och känn att denna stund bara tillhör ditt inre. Regelbundenhet är av oerhörd betydelse. Vad du behöver är regelbunden övning på en bestämd tid.

Att skapa ett lämpligt utrymme

När du mediterar hemma är det till stor hjälp om du kan ha ett hörn av ditt rum som du håller absolut rent och heligt, en speciell plats som du tillägnar bara till meditation. För din dagliga meditation är det bäst att meditera ensam. Det hjälper att duscha eller ta ett riktigt bad innan du mediterar samt att bära ljusa och rena kläder.

Det hjälper också att tända rökelse och ljus samt att ha några levande blommor vid den heliga platsen. Blomman vid din heliga plats påminner dig om den inre blomman i ditt hjärta. När du känner doften av rökelse, kan du bli inspirerad och få en känsla av renhet. När du ser den yttre lågan, känner du genast att din inre längtans egen låga stiger högre och högre och högre inom dig.

Börja med koncentration

För en nybörjare är det bäst att börja med koncentration. Utan koncentration blir det lätt så att det ögonblick du försöker göra ditt sinne tyst och tomt, kommer miljoner oönskade tankar in och du kan inte meditera ens i en sekund. Om du däremot koncentrerar dig, stänger du ute obehöriga tankar. Så i början ska du öva bara koncentration i några minuter. Efter några veckor eller månader, kan du sedan försöka att meditera.

Om du vill utveckla din koncentrationsförmåga, kan du försöka göra denna övning. Tvätta först ditt ansikte och dina ögon ordentligt med kallt vatten. Rita sedan en svart punkt på väggen i ögonhöjd. Ställ dig ungefär 30 cm från väggen, rakt framför punkten. Koncentrera dig på punkten i några minuter. Försök sedan att känna att när du andas in, kommer din andning från punkten och att punkten andas in när du andas ut.

Hur ska man sitta under meditation?

När du mediterar är det viktigt att sitta med rak rygg och att vara avslappnad. Under meditationen ser din inre varelse till att du finner bekvämt sätt att sitta, och den ställningen ska du sedan bibehålla.

Vissa sökare tycker om att meditera liggande, men det är inte att rekommendera. Det är lätt att man somnar i stället för att meditera.

Korrekt andning

Korrekt andning är mycket viktigt i meditation. Andas in så lugnt och långsamt som möjligt. Försök att andas ut ännu långsammare. Lämna om möjligt en kort paus mellan utandningen och följande inandning. Håll andan i några sekunder, om du kan, men inte om det är svårt. Gör aldrig något som kan skada kroppen eller andningsorganen.

Meditation i hjärtat

Om du mediterar i hjärtat, mediterar du där din själ är. Själens ljus och medvetande genomsyrar visserligen hela kroppen, men det finns en särskild plats där själen mest är, och det är i hjärtat. Om du vill bli upplyst, måste du få denna upplysning från själen som är i hjärtat. När du vet vad du vill ha och var du kan hitta det, är det vettigast att gå dit. Annars blir det som att gå till järnhandeln för att köpa mat.

Det är en stor skillnad på vad du kan få från hjärtat och vad du kan få från sinnet. Sinnet är begränsat, hjärtat är obegränsat. Djupt inom dig finns oändlig frid, sällhet och ljus. Att få en begränsad del av denna inre rikedom är lätt, och det kan du få från sinnets meditation. Men du kan få oändligt mycket mer om du mediterar i hjärtat.

Det bästa du kan få från sinnet är inspiration, som i sig själv är begränsad. För att få verklig inre längtan, måste du gå till hjärtat. Inre längtan kommer från hjärtat, för där finns alltid själens ljus. När du mediterar i hjärtat får du inte bara inre längtan, utan också dess fullkomning: själens oändliga frid, ljus och sällhet.

Hur vet jag om min meditation gått bra?

Om du verkligen mediterar, upplever du spontan inre glädje. Ingen har givit dig goda nyheter, ingen har givit dig en present, ingen har gjort någonting för dig, men trots det känner du en stor, inre glädje. Om detta sker, då vet du att du verkligen mediterar.

Det finns också ett annat sätt att veta. Om du går upp på ett högre medvetandeplan, kan du känna att din kropp blir mycket lätt. Trots att du inte har vingar, känns det som om du nästan kunde flyga. Ja faktiskt, när du har nått en mycket hög värld, ser du en fågel inuti dig som lätt kan flyga, precis som verkliga fåglar.

Likaså om du har fått en positiv känsla för världen och ser kärleksfullt på den, trots dess otaliga ofullkomligheter, eller om du har en dynamisk känsla direkt efter meditationen. Om du känner att du har kommit till jorden för att göra något, för att bli något – för att bli Guds avbild och Hans hängivna instrument – är detta tecken på att din meditation var bra. Men det lättaste sättet att veta om du har haft en bra meditation, är att känna efter om frid, ljus, kärlek och glädje har vuxit inom dig.


Anmäl dig till kursen på denna blankett. Det är fritt inträde till varje tillfälle, välkommen!